• TERMÍN ZÁVODU IMOS LH24: 25. - 26 1. 2025

IMOS LH24 2024 – PROPOZICE

Extrémní vytrvalostní závod IMOS LH24 – 24 hodin na Lysé hoře (dále jen IMOS LH24) je určený pro širokou sportovní veřejnost. Jedná se o 24 hodin trvající horskou štafetu dvojic společně se závodem jednotlivců, který je vyhlášen jako Zimní MČR v horském maratonu jednotlivců.

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE K ZÁVODU

Statut a průběh: Zimní M ČR v horském maratonu jednotlivců, 24 hodin trvající extrémní horská štafeta dvojic

Datum: 27. ledna 2024 – 28. ledna 2024

Místo a datum akreditace: WoodAréna, Ostravice (MAPA)

Akreditace v pátek 26. ledna 2024 od 16:00 do 20:00 hod

Akreditace v sobotu 27. ledna 2024 od 7:00 do 9:00 hod

Místo startu: sobota 27. ledna 2024, v 10:00 hodin, prostor před WoodArénou v Ostravici

Vyhlašování: neděle 28. ledna 2024, 12:00 hod, WoodAréna Ostravice

Ubytování: hotel Sepetná, hotel Ondráš

Občerstvení pro závodníky v rámci startovného: zastřešený a vyhřívaný prostor před restaurací hotelu Sepetná

Gastrofestival (v případě zakoupení stravenky): restaurace hotelu Sepetná

 1. TÝMY A KATEGORIE

2a) Každý účastník (jednotlivec nebo každý z dvojice závodníků) musí mít v den závodu (tj. 27. ledna 2024) minimálně 18 let.

K zařazení nerozhoduje přesné datum narození závodníka, ale ročník narození (závodník, který bude slavit v narozeniny až v prosinci 2024, je v kategorii stejně jako ten, kdo je narozen ve stejném roce v lednu).

Jednotlivci – MUŽI:

 • 18 až 35 LET (ročník narození 2006–1989)
 • 36 až 50 LET (ročník narození 1988–1974)
 • nad 50 LET (ročník narození 1973 a starší)

Jednotlivci – ŽENY:

 • 18 až 35 LET (ročník narození 2006–1989)
 • 36 až 50 LET (ročník narození 1988–1974)
 • nad 50 LET (ročník narození 1973 a starší)

2b) Kategorie dvojic (týmy) se dále člení podle pohlaví – muži, ženy a mix.

Štafety (muži, ženy, mix): věkový průměr dvojice dle ročníku narození (kolik let oslaví v roce 2024)

 • 18 až 35 LET
 • 36 až 50 LET
 • nad 50 LET

2c) Pro zařazení dvojice do kategorie je rozhodující věkový průměr obou závodníků dle ročníku narození – kolik roků bude mít každý ze závodníků v roce 2024 (např. závodník ročník 1971 bude mít v roce 2024 53 let + závodník ročník 1995 bude mít v roce 2024 29 let = věkový průměr 42 roků; spadají tak do věkové kategorie „36 až 50 LET“. Pokud půjde o lichý součet (např. závodníci ročník 1971 a ročník 1976 tj. 53+48=101, průměr 50,5 let se zaokrouhluje nahoru, spadají tak do věkové kategorie „nad 50 LET“).

 1. STARTOVNÉ

3a) Ceny startovného:

V termínu 20. 10. 2023 až 14. 1. 2024 – je startovné 1590 Kč pro jednotlivce a 1490 za osobu ve dvojici, s nárokem na závodní tričko

3b) Závodník má v ceně startovného:

 • a) závodní tričko (TABULKU PRO URČENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI TRIČKA NAJDETE POD TÍMTO ODKAZEM)
 • b) ubytování BASIC v den závodu, pokud se registroval s variantou ubytování BASIC (pro variantu ROOM je jako kompenzace zajištěna sleva na ubytování a výhodné podmínky)
 • c) systém elektronického měření
 • d) účastnický list ke stažení v týdnu po závodě
 • e) originální účastnickou „placku“ s absolvovaným počtem výstupů (od 3 výstupů na osobu!)
 • f)pitný režim Edgar
 • g)dvě polévky na osobu (vývar)
 • h)teplý čaj, káva
 • i)startovní číslo (zůstává závodníkům)
 • j) dárky od sponzorů

3c) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen zrušit start závodu, závod přerušit, zkrátit či předčasně ukončit, se startovné nevrací.

 1. REGISTRACE TÝMŮ

POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO:

 • upravit podmínky registrace, pokud to bude vyžadovat situace
 • registraci uzavřít nebo odmítnout registraci závodníka nebo dvojice z důvodu naplnění kapacity závodu

LIMITY ÚČASTNÍKŮ ZÁVODU IMOS LH24 JSOU:

 • 800 registrovaných účastníků (400 jednotlivců, 200 dvojic)

Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní v oficiálním registračním systému, na který je odkazováno z oficiálních stránek závodu www.lh24.cz, případně z oficiálního facebookového profilu závodu, kteří mají řádně zaplacené startovné.

4a) Registrace týmů probíhá elektronicky potvrzením řádně vyplněného registračního formuláře  RF. Registrace je uzavřena a platná až po připsání platby na účet pořadatele.

4b) Tým si při registraci vybírá ze základních kategorií: JEDNOTLIVEC/DVOJICE, po vstupu do registračního formuláře vyplní další potřebné údaje.

4c) Týmu po vyplnění a potvrzení formuláře bude automaticky vypočítána celková cena za registraci, která se skládá z ceny startovného, případně z ceny ubytování, ceny za stravenku na Gastrofestival či další služby. Tato cena po potvrzení registrace přijde spolu s platebními údaji pro platbu na e-mail závodníka, který se registruje jako jednotlivec, případně za dvojici.

4d) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného

4e) Lhůta pro zaplacení celkové ceny za registraci v daném období je 5 pracovních dní.  Pokud nebude platba zaplacena, závodník či dvojice se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu.

4g) V den závodu se registrace, v případě neobsazené kapacity závodu, hradí hotově, zvýšena o poplatek 500 Kč.

4h) V případě, že nedojde k zaplacení celkové částky za registraci v dané lhůtě a součástí registrace je varianta ubytování ROOM, pak dojde, kromě smazání registrace závodníků, také ke zrušení rezervace ubytování na lůžku.

ZMĚNY V REGISTRACI:

Změny v registraci dvojic lze provádět:

 • a) Pomocí registračního formuláře, který umožňuje smazání jednoho ze členů a nahrazení jiným členem (do 15. 1. 2024).
 • b) Změnu z jednotlivce do dvojice a opačně nelze provádět
 • c) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést, k čemuž slouží např. diskuze na webu IMOS LH24 či FB stránka (sekce Komunita).
 • d) V termínu od 15. 1. 2024 do 25. 1. 2024 jsou změny závodníků v registracích provedeny s nutností uhrazení administračního poplatku 300 Kč. Ten se bude hradit při akreditaci do závodu hotově. Při změně na místě a registraci 26. a 27. 1. 2024 je poplatek 500 Kč.
 • e) Změny se provádějí až po uhrazení celkové ceny za registraci. Tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu registrace@lh24.cz, stejně jako případné nestandardní situace.
 • f) V případě prodeje registrace v závodě opět řešit na kontaktním e-mailu registrace@lh24.cz
 • UBYTOVÁNÍ

5a) Ubytování během závodu probíhá v prostorách Rekreačního centra Sepetná a Ondráš. RC jsou přibližně stejně vzdálená od předávací zóny. Každý účastník má tedy pořadatelem zajištěné ubytovací místo (nutné pro rychlý odpočinek při vyčerpání či nepřízni počasí).

5b) Rezervace pokojů zajišťuje pořadatelský tým IMOS LH24. Rezervace probíhá jen v rámci registračního formuláře. Rozdělování pokojů provádí výhradně pořadatel závodu.

5c) Závodníci, jednotlivci i týmy, kteří mají ubytování kategorie ROOM, nemohou požadovat vlastní výběr RC (nárokovat ubytování na určitém RC Sepetná či Ondráš).

5d) Cena ubytování:

 • a) BASIC (ZDARMA) – ubytování ve vyhrazených společných prostorách hotelu Sepetná, Ondráš (chodby, společenské prostory apod.) V rámci ubytování BASIC má jeden tým garantován prostor 2×1 m.
 • b) ROOM – 990 Kč za 1 postel/1 noc (max. 2 osoby na 1 postel), ubytování na pokojích hotelu Sepetná, Ondráš. Základní pravidlo varianty ROOM je 1 TÝM = 1 POSTEL.

Tým si v rámci varianty ubytování ROOM může rezervovat pouze jednu postel s tím, že bude sdílet pokoj s jiným, pořadatelem přiřazeným týmem. Dále si pak může vybrat možnost ubytování na 2 noci (od pátku až do neděle) nebo na 1 noc (ze soboty na neděli)

5e) Jednotlivec, který si objednal ROOM, tedy lůžko, může využít možnost sdílet své místo s dalším jednotlivcem. Na jednom lůžku můžou být registrováni dva jednotlivci. Jednotlivec A, který si objednal lůžko nebo se na lůžko registroval, vygeneruje v RF kód pro sdílení lůžka, který dá jednotlivci B, který si s tímto kódem provede registraci.

5f) Bod 5e NEPLATÍ pro ubytování BASIC. V případě ubytování BASIC nemůže jednotlivec svůj prostor sdílet s jiným jednotlivcem.

5g) Podmínky pro ubytování:

 • a) Každý závodník, který startuje jako jednotlivec, má v rámci startovného nárok na jednoho člena doprovodu, staršího 18 let, který má přístup do ubytovacích prostor. Tento doprovod je označen a označení se nedá přenášet na jiné členy doprovodu. To platí pro variantu ubytování BASIC i ROOM.
 • b) Prostory pro kategorii BASIC budou v sobotu 27. ledna 2024 po akreditaci bezplatně zpřístupněny, v případě, že tým má rezervováno lůžko (kategorie ROOM), může se v sobotu 27. ledna ubytovat dle podmínek RC Sepetná, opět až po akreditaci.
 • c) Závodníci mají možnost si rezervovat lůžko už od pátku 26. ledna 2024 (tedy na 2 noci). Mohou tak využít přespání z pátku na sobotu. Páteční ubytování BASIC je zpoplatněno 250 Kč, ROOM pak 450 Kč za osobu.
 • d) Závodníci, kteří budou mít lůžka (kategorie ROOM), musí vyklidit pokoje nejpozději v neděli 28. 1. 2024 do 11:30 hod. Prosíme, nenechte po sobě v pokojích nepořádek!
 • e) ZA POKOJ A KLÍČE K POKOJI (čipová karta) zodpovídá ten, na jehož jméno byla registrace provedena.
 • f) Závodník kategorie BASIC nesmí vstoupit do prostoru ROOM. Porušením tohoto pravidla hrozí závodníkovi BASIC penalizace v závodě.
 • STRAVOVÁNÍ

6a) Tým si při registraci může objednat stravenku na Gastrofestival – vstupenku do prostoru Gastrozóny v hotelu Sepetná, kde je zajištěno pestré občerstvení formou švédských stolů.

6b) Cena za vstup na Gastrofestival je 790 Kč, závodník bude označen nepřenosnou páskou, kterou se musí vždy u vstupu prokázat.

 1. PARKOVÁNÍ

7a) Týmy, které přijedou autem, budou povinni si při akreditaci registrovat SPZ v systému pořadatele. Ta slouží k rychlému vyhledání majitele vozu v případě řešení nějakých nestandardních situací (špatně zaparkované auto apod.) Pokud nebude auto registrováno v systému, nebudeme schopni identifikovat majitele, bude tak v případě, kdy bude bránit provozu nebo komplikovat dopravu apod. odtaženo ve spolupráci s Policií ČR na náklady majitele.

7b) Parkoviště pro závodníky kategorie BASIC i ROOM je zajištěno v prostoru Areálu WoodArény v Ostravici bez omezení a zdarma. JE ZAKÁZÁN VÝJEZD A PARKOVÁNÍ U HOTELU ONDRÁŠ, SEPETNÁ!

 1. AKREDITACE

8a) Jednotlivec i dvojice dostává u akreditace elektronický čip pro záznam průchodů vrcholové a cílové kontroly. Vratná záloha za čip je 200 Kč.

8b) Závodník při akreditaci obdrží jedno startovní číslo v případě jednotlivce, dvě startovní čísla v případě dvojice (čísla se po skončení akce nevrací, zůstávají závodníkům).

8c) Pro uhrazení záloh při akreditaci do závodu v pátek 26. 1. 2024 a sobotu 27. 1. 2024 dopoledne je nutné mít k dispozici přesný obnos tj. 200 Kč bankovka (mince a větší bankovky nebudou akceptovány)

 1. MĚŘENÍ ZÁVODU

 

9a) Jednotlivec i dvojice dostává u akreditace jeden čip pro záznam vrcholové a cílové kontroly (kontrola u hotelu Ondráš a u Transformátoru). Čip snímá bezkontaktně, je připevněn na suchém zipu, umístění čipu je na závodníkovi, doporučeno mít jej pod kontrolou (na ruce, na noze).

9b) Dvojice má během závodu pouze jeden čip, který si předává. V případě nepředání čipu druhému z dvojice, nebude okruh zaznamenán!