• TERMÍN ZÁVODU IMOS LH24: 25. - 26 1. 2025

IMOS LH24 2024 – GDPR

1. Udělujete tímto souhlas společnosti SK K2 o.s., se sídlem Palkovice 158, Palkovice, IČ: 22691600, spisová značka L 7787 vedená u Krajského soudu v Ostravě. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • rodné číslo
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem registrace, zařazení do správné kategorie a kontaktu s účastníkem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SK K2.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět ,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.