• TERMÍN ZÁVODU IMOS LH24: 25. - 26 1. 2025

Bezpečnost, zdravotnická služba a první pomoc

Bezpečnost, zdravotnická služba a první pomoc 768 480 IMOS LH24 2024
  • Účastníci závodu jsou povinni dodržovat všechna nařízení a pokyny pořadatele závodu, týkající se pohybu na trati, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Samozřejmostí je povinná výbava.
  • Závodníci odpovídají za to, že se na start závodu dostaví v dobrém zdravotním stavu tak, aby pro ně závod nepředstavoval žádná vážná zdravotní rizika.
  • Závodníci musí během závodu jednat tak, aby svým chováním neohrožovali své zdraví nebo zdraví ostatních.
  • Závodníci musí přistupovat odpovědně k využívání zdravotnických služeb v rámci závodu odpovědně tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Pořadatel závodu LH24 ve spolupráci s Horskou službou zajišťuje v rámci akce nepřetržitou zdravotnickou službu. Tým zdravotníků je přítomen v pořadatelském zázemí Hotelu Sepetná. Z tohoto místa jsou koordinovány všechny zásahy včetně výjezdů zdravotníků na trať. V případě zdravotních komplikací, nebo zranění během závodu žádáme závodníky, aby prioritně volali na telefonní číslo pořadatelské zdravotnické služby.

ČÍSLO ZDRAVOTNICKÉ POŘADATELSKÉ SLUŽBY I: +420 736 284 202

ČÍSLO ZDRAVOTNICKÉ POŘADATELSKÉ SLUŽBY II: +420 605 138 107

HORSKÁ SLUŽBA: 1210

TÍSŇOVÁ LINKA: 112

KONTAKTY NA ORGANIZAČNÍ TÝM